اورانیوم

92
U
گروه
قابل تغییر
تناوب
7
بلوک
f
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
92
92
146
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
92
عدد جرمی
۲۳۸٫۰۲۸۹۱
عدد جرمی
238
دسته
اکتینیدها
رنگ
نقره ای
رادیو اکتیو
بلی
Named after the planet Uranus
ساختار کریستالی
اورتورومبیک پایه محور
تاریخچه
Uranium was discovered in 1789 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth.

In 1841, Eugène-Melchior Péligot isolated the first sample of uranium metal by heating uranium tetrachloride with potassium.

Antoine Henri Becquerel discovered radioactivity by using uranium in 1896.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
ساختار الکترونی
[Rn] 5f3 6d1 7s2
U
Uranium-235 was the first isotope that was found to be fissile
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
۱۸٫۹۵ g/cm3
نقطه ذوب
۱۴۰۵٫۳۵ K ۱۱۳۲٫۲ | °C ۲۰۶۹٫۹۶ °F
نقطه جوش
۴۴۰۴٫۱۵ K ۴۱۳۱ | °C ۷۴۶۷٫۸ °F
گرمای همجوشی
۱۴ kJ/mol
گرمای تبخیر
۴۲۰ kJ/mol
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۱۶ J/g·K
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۱۸%
فراوانی در جهان
۲×۱۰%
A
اعتبار عکس: Wikimedia Commons (Zxctypo)
A billet of highly enriched uranium
شماره ثبت سی‌ای‌اس
7440-61-1
عدد CID پاب کم(PubChem)
۲۳۹۸۹
خواص اتمی
شعاع اتمی
۱۵۶ pm
شعاع کووالانسی
۱۹۶ pm
الکترونگاتیویته
۱٫۳۸ (درجه پاولینگ)
پتانسیل یونیزاسیون
۶٫۱۹۴۱ eV
حجم اتمی
۱۲٫۵۹ cm3/mol
رسانایی گرما
۰٫۲۷۶ W/cm·K
حالات اکسید شدن
3, 4, 5, 6
کاربرد ها
Uranium is used as fuel for nuclear power plants.

Uranium is used as a colorant in uranium glass, producing orange-red to lemon yellow hues.

It was also used for tinting and shading in early photography.

The major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators.
Uranium is toxic and highly radioactive
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
-
ایزوتوپ های ناپایدار
215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U