لایوموریوم

116
Lv
گروه
۱۶
تناوب
7
بلوک
p
پروتون ها
الکترون ها
نوترون ها
116
116
175
ویژگیهای عمومی
عدد اتمی
116
عدد جرمی
[۲۹۳]
عدد جرمی
291
دسته
فلزات پس واسطه
رنگ
قابل تغییر
رادیو اکتیو
بلی
Named after the Lawrence Livermore National Laboratory, within the city of Livermore, California
ساختار کریستالی
قابل تغییر
تاریخچه
Ununhexium (Uuh) was the temporary IUPAC systematic element name.

Livermorium was identified in 2000 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory led by Yuri Oganessian and Ken Moody.
الکترون های هر لایه
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
ساختار الکترونی
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Lv
Livermorium is historically known as eka-polonium
خواص فیزیکی
جنس
جامد
چگالی
-
نقطه ذوب
-
نقطه جوش
-
گرمای همجوشی
قابل تغییر
گرمای تبخیر
قابل تغییر
ظرفیت گرمایی ویژه
-
فراوانی در پوسته زمین
قابل تغییر
فراوانی در جهان
قابل تغییر
The
اعتبار عکس: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
شماره ثبت سی‌ای‌اس
54100-71-9
عدد CID پاب کم(PubChem)
قابل تغییر
خواص اتمی
شعاع اتمی
-
شعاع کووالانسی
۱۷۵ pm
الکترونگاتیویته
-
پتانسیل یونیزاسیون
-
حجم اتمی
-
رسانایی گرما
-
حالات اکسید شدن
2, 4
کاربرد ها
Livermorium is used for scientific research purposes only.
Livermorium is harmful due to its radioactivity
ایزوتوپ ها
ایزوتوپ های پایدار
-
ایزوتوپ های ناپایدار
289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv